About

 

AST Global d.o.o. Beograd
Vasilija Ostroškog 100
11271 Beograd-Surčin, Srbija
T: + 381 (0)63 471540

Matični broj: 20841249
Poreski broj PIB: 107635678
Šifra delatnosti: 4690

Račun: 165-27229-32   Addiko Bank
Račun: 220-125886-55   ProCredit Bank
Račun: 265-1110310001352-17   Raiffeisen banka

 

 

Prodajno Distrubutivni Centar Beograd
T: + 381 (0)11 3110439
F: + 381 (0)11 4071034

 

Prodajno Distributivni Centar Pančevo
T/F: + 381 (0)13 354225